מיקרופון דינמי אקטיבי Lewitt MTP 840

 

1,100 

יצרן:

- שאל אותנו על מוצר זה -

תיאור

מפרט טכני מאתר היצרן:

Acoustical operating principle Dynamic, moving coil
Directional pattern Super-cardioid
Frequency range 40 to 18.000 Hz
Sensitivity 3,5 mV / Pa (-49 dBV), passive mode
7 mV / Pa (-43 dBV), active mode
14 mV / Pa (-37 dBV), active mode
Signal / noise ratio 75 dB-A
Equivalent noise level 19 dB-A, Super-cardioid (IEC 61672-1)
Dynamic range, passive mode 135 dB-A
Dynamic range, active mode 121 dB-A,0 dB gain
115 dB-A,6 dB gain
109 dB-A,12 dB gain
Max. SPL for 0,5 % THD, active mode 140 dB, 0 dB gain
134 dB, 6 dB gain
128 dB, 12 dB gain
Gain settings, active mode 0 dB, 6 dB, 12 dB, switchable
Bass cut filter slope 12 dB / octave at 150 Hz
12 dB / octave at 250 Hz
Rated impedance < 600 ohms
Rated load impedance > 1.000 ohms
Supply voltage 48 V +/- 4 V (IEC 61938)
Current consumption 5,5 mA (IEC 61938)
Connector Gold plated 3-pin XLR
Dimensions 51 dia. x 183 mm
2 dia. x 7,2 inch
Net weight 336 g
11.85 oz