BoomStar SE 4075 STUDIO ELECTRONICS סקירת הפילטר !

STUDIO ELECTRONICS, הפילטר המדהים של ה BOOMSTAR SE 4075 בסקירה של ראובן מצוות עולם הנגינה

בסרטון זה מדגים וסוקר ראובן את הפילטר של ה SE 4075 בשימוש כל התכונות המיוחדות לסדרת ה BOOMSTAR כמו המעטפת וה-LFO המצויינים.

המלצה חמה להשתמש באוזניות בעת הצפייה בסרטון, הוקלט באיכות גבוהה מאד, היטיבו להגדיר זאת ב STUDIO ELECTRONICS

 

 

 

STUDIO ELECTRONICS FACEBOOK COMMENT SE 4075